Mindfulness är förmågan att vara i nuet, att fokusera på något särskilt. Genom att träna mindfulness ökar du ditt fokus, minskar stress och oro. Mindfulness har många positiva effekter, bland annat på sömnen. Kursen kommer både att vara praktisk och teoretisk. Vi kommer varva teori och praktiska övningar i meditation. Vi tränar på att stilla oss och hålla fokus. Den största vinsten med mindfulness är ökad livskvalité! Endast som kurs.